Warning: Creating default object from empty value in /home/webs/e-arbiter.cz/html/www/conf.inc.php on line 2
Rozhodčí řízení On-line - Portál E-ARBITER
Portál E-ARBITER
"Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy
mnoho udělat, bez času nic."
JAN NERUDA

Portál E-ARBITER® je rozhraním pro rozhodčí řízení on-line dle příslušného doporučeného znění rozhodčí doložky. V prostředí portálu je při zahájení řízení vytvořeno soudní fórum, které slouží pro vedení konkrétního sporu.

Díky moderní procesní úpravě arbitráže v České republice (vycházející ze Zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů) si mj. můžete zvolit způsob a místo vedení rozhodčího řízení, které tak lze přesunout i do oblasti datové. Celé řízení může být vedeno elektronicky - od podání rozhodčí žaloby až po rozhodčí nález. Ten však musí být následně na základě judikátu Nejvyššího soudu ČR sp. zn.: 20 Cdo 1592/2006 doručován v písemné formě.

CELÉ ŘÍZENÍ LZE POHODLNĚ VÉST Z VLASTNÍ KANCELÁŘE.

Základním předpokladem pro využívání portálu E-ARBITER® je správně uzavřená rozhodčí smlouva, která možnost užití on-line řízení zakotví. Rozhodčí řízení vedené prostřednictvím portálu E-ARBITER® umožňuje účastníkům sporu kdykoliv se po zahájení řízení do soudního fóra přihlásit. Vidí tak zde průběh sporu, všechny vložené relevantní dokumenty, důkazy a aktuální stav řízení v daném okamžiku. Odpadají výdaje za korespondenci, ztracené dopisy a nedoručená předvolání. Celé řízení lze pohodlně vést z vlastní kanceláře - bez papírování a zdržování se dopravou k jednáním. Nutností není ani používání elektronického podpisu. Komunikace je zabezpečena šifrováním, do konkrétního fóra mají přístup pouze strany sporu, jejich právní zástupci a rozhodce.

Vedení sporu on-line je výhodné zejména tehdy, když:

  • činnost, ze které spor vychází nebo může nastat, je prováděna převážně či zcela prostřednictvím internetu,
  • podklady pro spor jsou od počátku digitalizované,
  • je třeba vyřešit spor rychle,
  • je potřeba rozhodčí řízení ještě zlevnit - především při sporech o nižší částky lze díky menším poplatkům značně ušetřit.

Rozhodčí řízení vedené přes portál E-ARBITER® má následující průběh:

  • podání žaloby elektronickou cestou,
  • přijetí funkce rozhodcem,
  • zahájení řízení a předání přihlašovacích údajů pro vstup do soudního fóra účastníkům,
  • předkládání důkazů a komunikace mezi rozhodcem a stranami sporu,
  • ukončení rozhodčího řízení vydáním rozhodčího nálezu opatřeného zákonnými náležitostmi.
Portál E-ARBITER - Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno
tel.: +420 545 242 592 - e-mail: unie@urmr.cz - web: www.urmr.cz, www.e-arbiter.cz